GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ NHẬN TƯ VẤN

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

Bảng giá

So sánh các gói dịch vụ

Nhận xét của khách hàng

Liên hệ

• Thời gian từ 01/01/2021 đến hết 31/01/2021
• Áp dụng cho tất cả các gói dịch vụ

Đặt Mua

CƠ BẢN

Bắt đầu làm quen với hóa đơn điện tử.

99.000

VNĐ

/tháng

Đặt Mua

CƠ BẢN

Bắt đầu làm quen với hóa đơn điện tử.

99.000

VNĐ

/tháng

So sánh tính năng

người dùng

50đ cho mỗi hóa đơn điện tử an toàn

Lưu trữ đám mây trên hệ thống Microsoft Azure

Hỗ trợ Data từ hệ thống tổng cục thuế

Đặt Mua

CAO CẤP

Tăng tiện ích quản lý rủi ro cho Kế toán trưởng và CEO

269.000

VNĐ

/tháng

Đặt Mua

CAO CẤP

Tăng tiện ích quản lý rủi ro cho Kế toán trưởng và CEO

269.000

VNĐ

/tháng

10 người dùng

50đ cho mỗi hóa đơn điện tử an toàn

Lưu trữ đám mây trên hệ thống Microsoft Azure

Hỗ trợ Data từ hệ thống tổng cục thuế

Hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh

Phân quyền phát hành hóa đơn điện tử (trình ký)

Cảnh báo hóa đơn xuất sai (cho CEO và KTT)

Cảnh báo công nợ xấu - không cho xuất hóa đơn điện tử

Gửi OTP tra cứu hóa đơn riêng qua SMS

Tự động gửi báo cáo hóa đơn xuất trong tháng cho khách hàng

Phân bổ từng dãy hóa đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc

So sánh tính năng

Đặt Mua

NÂNG CAO

Quản lý từ xa với nhiều chi nhánh

179.000

VNĐ

/tháng

Đặt Mua

NÂNG CAO

Quản lý từ xa với nhiều chi nhánh

179.000

VNĐ

/tháng

BÁN CHẠY NHẤT

người dùng

50đ cho mỗi hóa đơn điện tử an toàn

Lưu trữ đám mây trên hệ thống Microsoft Azure

Hỗ trợ Data từ hệ thống tổng cục thuế

Hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh

Phân quyền phát hành hóa đơn điện tử (trình ký)

Cảnh báo hóa đơn xuất sai (cho CEO và KTT)

Cảnh báo công nợ xấu - không cho xuất hóa đơn điện tử

Gửi OTP tra cứu hóa đơn riêng qua SMS

So sánh tính năng

Điền thông tin để nhận tư vấn

Phân bổ từng dãy hóa đơn cho từng chi nhánh, cho phép kế toán viên từng chi nhánh tổng hợp doanh thu, hóa đơn bán hàng… gửi về công ty mẹ cho kế toán trưởng nắm tình hình.

Tự động gom các hóa đơn đã xuất trong tháng, gửi báo cáo về email của khách hàng, để khách lưu trữ.

Mỗi khi tra cứu hóa đơn, khách hàng cần có OTP riêng để bảo mật (dành cho các công ty làm dự án với hóa đơn giá trị lớn).

Cảnh báo nợ xấu với khách hàng, hoặc với mặt hàng… và ngăn chặn xuất hóa đơn khi công nợ chưa được thanh toán.

Cảnh báo cho CEO hoặc kế toán trưởng các hóa đơn xuất sai, hoặc có vấn đề… để CEO kiểm tra và đối chiếu lại.

Các tính năng trình ký (phát hành hóa đơn… sẽ được gán cho kế toán trưởng hoặc CEO). Khi đó, CEO cần phải duyệt thì mới phát hành hóa đơn được. Cho phép duyệt theo từng chi nhánh, từng người dùng của chi nhánh để quản lý hóa đơn thuận tiện.

Gói dịch vụ dành cho nhiều chi nhánh khác nhau, dùng chung mẫu hóa đơn với cty mẹ.

Data được cập nhật liên tục từ tổng cục thuế, khách hàng chỉ cần nhập MST vào là sẽ có đầy đủ thông tin đơn vị cần xuất hóa đơn chứ không cần phải nhập đầy đủ từng cột.

Công nghệ điện toán đám mây hàng đầu thế giới của Microsoft giúp doanh nghiệp tối ưu khi sử dụng hệ thống và đảm bảo an toàn về dữ liệu

Mắt Bão cung cấp mỗi khối là 1000 hoá đơn với giá 50đ/tờ hoá đơn.

Người dùng được phân quyền tính năng theo nhu cầu của Doanh nghiệp.

Mỗi khi tra cứu hóa đơn, khách hàng cần có OTP riêng để bảo mật (dành cho các công ty làm dự án với hóa đơn giá trị lớn).

Cảnh báo nợ xấu với khách hàng, hoặc với mặt hàng… và ngăn chặn xuất hóa đơn khi công nợ chưa được thanh toán.

Cảnh báo cho CEO hoặc kế toán trưởng các hóa đơn xuất sai, hoặc có vấn đề… để CEO kiểm tra và đối chiếu lại.

Các tính năng trình ký (phát hành hóa đơn… sẽ được gán cho kế toán trưởng hoặc CEO). Khi đó, CEO cần phải duyệt thì mới phát hành hóa đơn được. Cho phép duyệt theo từng chi nhánh, từng người dùng của chi nhánh để quản lý hóa đơn thuận tiện.

Gói dịch vụ dành cho nhiều chi nhánh khác nhau, dùng chung mẫu hóa đơn với cty mẹ.

Data được cập nhật liên tục từ tổng cục thuế, khách hàng chỉ cần nhập MST vào là sẽ có đầy đủ thông tin đơn vị cần xuất hóa đơn chứ không cần phải nhập đầy đủ từng cột.

Công nghệ điện toán đám mây hàng đầu thế giới của Microsoft giúp doanh nghiệp tối ưu khi sử dụng hệ thống và đảm bảo an toàn về dữ liệu

Mắt Bão cung cấp mỗi khối là 1000 hoá đơn với giá 50đ/tờ hoá đơn.

Người dùng được phân quyền tính năng theo nhu cầu của Doanh nghiệp.

Data được cập nhật liên tục từ tổng cục thuế, khách hàng chỉ cần nhập MST vào là sẽ có đầy đủ thông tin đơn vị cần xuất hóa đơn chứ không cần phải nhập đầy đủ từng cột.

Công nghệ điện toán đám mây hàng đầu thế giới của Microsoft giúp doanh nghiệp tối ưu khi sử dụng hệ thống và đảm bảo an toàn về dữ liệu

Mắt Bão cung cấp mỗi khối là 1000 hoá đơn với giá 50đ/tờ hoá đơn.

Người dùng được phân quyền tính năng theo nhu cầu của Doanh nghiệp.

Phần mềm xuất hóa đơn điện tử an toàn đạt chuẩn thông tư 68/2019/TT-BTC, được thiết kế cho CEO, CFO giúp bảo vệ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp

Hóa đơn điện tử an toàn MIFI

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

TƯ VẤN NGAY

Hóa đơn điện tử an toàn MIFI
Lựa chọn hàng đầu của hàng triệu doanh nghiệp

Tiết kiệm hơn 90% chi phí

Ước tính có thể tiết kiệm giúp doanh nghiệp hơn 90% chi phí thông qua việc giảm thiểu quy trình in ấn, vận chuyển, quản lý....


Dễ dàng sử dụng

Hóa đơn dễ dàng được phát hành, lưu trữ, quản lý,.... thông qua hệ thống email, SMS mọi lúc mọi nơi

Đảm bảo đầy đủ tính pháp lý

Theo QĐ số 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính và QĐ số 1445/QĐ-TCT của Tổng Cục Thuế

Đáp ứng đủ nghiệp vụ kế toán

Sao lưu tự động hàng ngày, an tâm vận hành, bảo mật an toàn dữ liệu hóa đơn điện tử.

Bảng so sánh các gói dịch vụ hóa đơn điện tử an toàn

Tính năng 

Cao cấp

Nâng cao

Cơ bản

Tính năng cơ bản

Tính năng cao cấp cho CEO

Tính năng hỗ trợ kế toán

Tính năng IT

Phiếu xuất kho - phiếu bán hàng - phiếu thu tiền/ chi tiền 

Phiếu thu/chi nội bộ 

Tools tự thiết kế mẫu hóa đơn điện tử an toàn cho khách hàng 

Thiết kế mẫu hóa đơn điện tử an toàn theo yêu cầu (tính phí) 

Quản lý khách hàng 

Quản lý danh mục hàng hóa 

Import/export thông tin mẫu từ excel 

Hỗ trợ ký online từ USB Token 

Ký và phát hành hóa đơn điện tử an toàn hàng loạt 

Tự động hạch toán doanh thu bán hàng 

Hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh 

Hỗ trợ nhiều mẫu hoá đơn điện tử với nhiều chi nhánh 

Đào tạo sử dụng Hoá Đơn Điện Tử miễn phí 

Hỗ trợ 24/7 

Xuất, chỉnh sửa, xóa, thay thế… các tính năng bắt buộc 

Số lượng người dùng 

10

6

3

Có công cụ import và export ra excel để kết xuất dữ liệu qua phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán khác.

Khi khách có yêu cầu đặc biệt, sẽ thiết kế riêng và tính phí riêng (1.000.000 đ/lần).

Tools tự thiết kế mẫu hóa đơn trực tiếp cho khách hàng tham khảo, thiết kế xong sẽ lưu thành template cho khách hàng sử dụng lần sau.

Với nhiều công ty, có nhiều chi nhánh khác nhau (chuỗi café, trà sữa… ) mỗi chi nhánh sẽ có mẫu hóa đơn riêng, với địa chỉ riêng và được xuất riêng theo hạn mức đăng ký sẵn.

Hóa đơn điện tử thay thế 

Gói dịch vụ dành cho nhiều chi nhánh khác nhau, dùng chung mẫu hóa đơn với công ty mẹ.

Kết xuất doanh thu bán hàng, chi phí bán hàng…

Tính năng 

Cao cấp

Nâng cao

Cơ bản

Tính năng cơ bản

Tính năng IT

Tính năng hỗ trợ kế toán

Tính năng cao cấp cho CEO

Bảng so sánh các gói dịch vụ hóa đơn điện tử an toàn

Trang tra cứu hóa đơn điện tử chung (tên miền riêng) 

Phát hành hóa đơn điện tử qua SMS, Zalo, Viber, Autocall…. 

Phát hành hóa đơn điện tử qua email riêng 

Cung cấp hóa đơn điện tử xác thực với Tổng cục thuế 

Cung cấp tính năng hỗ trợ CEO đọc báo cáo tài chính 

Có phiên bản mobile 

Hỗ trợ Data từ hệ thống tổng cục thuế 

Phân quyền người dùng sử dụng 

Phân quyền phát hành hóa đơn (trình ký) 

Trang tra cứu hóa đơn điện tử riêng theo yêu cầu 

Phát hành hóa đơn điện tử qua mẫu email riêng 

Cảnh báo hóa đơn điện tử xuất sai (cho CEO và KTT) 

Theo dõi công nợ khách hàng, hàng hóa 

Cảnh báo công nợ xấu - không cho xuất hóa đơn điện tử

Có bảo đảm lưu trữ hóa đơn điện tử (tính phí riêng) 

Đơn vị đầu tiên tại Việt Nam cam kết bồi thường bằng tiền với gói 'đảm bảo dữ liệu' lưu trữ hóa đơn 10 năm.

Cảnh báo nợ xấu với khách hàng, hoặc với mặt hàng… và ngăn chặn xuất hóa đơn khi công nợ chưa được thanh toán.

Theo dõi công nợ khách hàng, gán công nợ khách hàng… hoặc các mặt hàng, hàng hóa nào không được công nợ.

Cảnh báo cho CEO hoặc kế toán trưởng các hóa đơn xuất sai, hoặc có vấn đề… để CEO kiểm tra và đối chiếu lại.

Không dùng mẫu template email chung của Mắt Bão, KH sẽ có mẫu template riêng hoàn toàn khi gửi mail phát hành hóa đơn.

Không dùng trang tra cứu chung của Mắt Bão, khách hàng sẽ có mẫu template tra cứu riêng với tên miền riêng.

Các tính năng trình ký (phát hành hóa đơn… sẽ được gán cho kế toán trưởng hoặc CEO). Khi đó, CEO cần phải duyệt thì mới phát hành hóa đơn được. Cho phép duyệt theo từng chi nhánh, từng người dùng của chi nhánh để quản lý hóa đơn thuận tiện.

Phân quyền người dùng: CEO, Kế toán trưởng, kế toán viên… được xem các mục nào, được các quyền gì.

Data được cập nhật liên tục từ tổng cục thuế, khách hàng chỉ cần nhập MST vào là sẽ có đầy đủ thông tin đơn vị cần xuất hóa đơn chứ không cần phải nhập đầy đủ từng cột.

CEO có thể vào xem tình hình kinh doanh, và đọc báo cáo tài chính của công ty từ hệ thống xuất hóa đơn (theo mẫu BC26)… và có giải thích các mục để CEO hiểu.

Phát hành hóa đơn qua email riêng, khác với các công ty phát hành qua một email chung. Khách hàng có thể dùng email của chính công ty mình chứ không dùng hệ thống của Hóa đơn điện tử MIFI.

Kênh truyền thống là qua email, Mắt Bão phát hành hóa đơn qua các kênh khác (tính phí riêng: SMS, Zalo, Viber và Autocall thông báo đã xuất hoá đơn cho khách hàng).

Trang tra cứu chung https://mifi.vn/tra-cuu/

Tính năng cơ bản

Tính năng IT

Tính năng hỗ trợ kế toán

Tính năng cao cấp cho CEO

Bảng so sánh các gói dịch vụ hóa đơn điện tử an toàn

Có API tích hợp công khai 

Khả năng tích hợp với phần mềm khác 

Đã tích hợp sẵn với nhiều PM kế toán, bán hàng…. 

Đồng bộ hóa đơn điện tử lưu trữ với Google Cloud hoặc Cloud khác 

Gửi OTP tra cứu hóa đơn riêng qua SMS 

Cho phép kết nối tài khoản lưu trữ hóa đơn với Google Cloud hoặc hệ thống lưu trữ khác (khách hàng tự quản lý).

Mỗi khi tra cứu hóa đơn, khách hàng cần có OTP riêng để bảo mật (dành cho các công ty làm dự án với hóa đơn giá trị lớn).

Tính năng 

Cao cấp

Nâng cao

Cơ bản

Tính năng 

Cao cấp

Nâng cao

Cơ bản

Bảng so sánh các gói dịch vụ hóa đơn điện tử an toàn

Quản lý chi phí hóa đơn điện tử đầu vào 

Mua mới gói hóa đơn điện tử trực tiếp trên phần mềm 

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn điện tử trên giao diện máy tính 

Hỗ trợ lập, xuất báo cáo thuế 

Download hóa đơn điện tử để lưu trữ riêng 

Phân bổ công nợ đầu vào tự động theo hóa đơn điện tử đầu vào 

Tự động gửi báo cáo hóa đơn xuất trong tháng cho khách hàng 

Phân bổ từng dãy hóa đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc 

Phân bổ từng dãy hóa đơn cho từng chi nhánh, cho phép kế toán viên từng chi nhánh tổng hợp doanh thu, hóa đơn bán hàng… gửi về công ty mẹ cho kế toán trưởng nắm tình hình.

Tự động gom các hóa đơn đã xuất trong tháng, gửi báo cáo về email của khách hàng, để khách lưu trữ.

Tự động đọc hóa đơn đầu vào, và phân bổ các hóa đơn chưa thanh toán của doanh nghiệp, giúp kế toán trưởng và CEO theo dõi dòng tiền chi --> chuẩn bị các khoản chi trước thời hạn.

Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu IHTKK (hệ thống kê khai thuế, nộp tờ khai thuế thông qua trang web của Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính. Quá trình kê khai thuế rất đơn giản và nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng.)… gửi trực tiếp cho cục thuế thông qua hệ thống. Xuất báo cáo tình hình mua vào bán ra của từng doanh nghiệp, trong tháng theo mẫu BC26.

Tính năng cơ bản

Tính năng IT

Tính năng hỗ trợ kế toán

Tính năng cao cấp cho CEO

Cho phép quét các hóa đơn đầu vào từ file xml, pdf… của các đơn vị cung cấp hoá đơn điện tử khác, và đưa vào chi phí đầu vào của công ty… giúp kế toán không phải ngồi nhập tay các hóa đơn trên.

Khách hàng nói gì về MIFI

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ NHẬN TƯ VẤN

Kết nối ngay để chúng tôi hiểu hơn về bạn

Hóa đơn điện tử an toàn MIFI, giải pháp cho doanh nghiệp thời công nghệ, mang lại sự yên tâm cho các chủ doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.

VĂN PHÒNG KINH DOANH MIỀN NAM

12A - đường Núi Thành - P.13 - Q.Tân Bình - TP HCM
Hotline: (028) 9999 9989

VĂN PHÒNG KINH DOANH MIỀN BẮC

Tầng 8 - Tòa nhà 381 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
Hotline: (024) 35 123456

Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Mắt Bão có nghĩa là bạn đồng ý với
Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
Công ty cổ phần Mắt Bão - Giấy phép kinh doanh số: 0302712571 cấp ngày 04/09/2002 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh. Giấy phép cung cấp dịch vụ Viễn thông số 1683/GP - BTTTT cấp ngày 01 tháng 12 năm 2009

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ NHẬN TƯ VẤN